RTÜK Kanunu (3984)
 

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve YayınlarıHakkında Kanun


Kanun No: 3984

Kabul Tarihi: 13/04/1994

R.G. Tarihi: 20/04/1994

R.G. Sayısı: 21911

 

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesine ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2.- Bu Kanun, her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun elektromanyetik dalga ve diğer yollarla yurt içine ve dışına yapılan radyo ve televizyon yayınları ile ilgili hususları kapsar.

Bu Kanunu word dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Bu kanunu pdf formatında okumak için tıklayınız.
( Pdf formatında okumak için gerekli programı buradan indirebilirsiniz.)

"

 
 
© Tüm Hakları Saklıdır. 2022   |   bilgi@cgdankara.org.tr